NERASS

Vrijdag 26 juni 2020 aanstaande vindt in de St. Maartenskliniek te Woerden het NERASS voorjaarscongres plaats, met als thema: Bewegen als medicijn.

Klik hier voor meer informatie
  • Schrijf je in voor het voorjaarscongres!
Over Nerass

Over Nerass

Nerass is een medische multidisciplinaire vereniging van reumatologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, revalidatie artsen en neurochirurgen.
Read More
Congres

Congres

Ieder jaar organiseert NERASS een voor- en najaarscongres. Vrijdag 26 juni 2020 vindt het voorjaarscongres plaats in de St. Maartenskliniek te Woerden, met als thema Bewegen als medicijn.
Read More
Lid worden

Lid worden

Het lidmaatschap van NERASS biedt u vele voordelen. Namelijk gratis deelname aan beide congressen, een tweemaandelijkse nieuwsbrief en gemakkelijk contact met collegas.
Read More
Leden

Leden

Bekijk hier uw lidmaatschap, de ledenlijst van NERASS. Daarnaast kunt u verenigingszaken inzien hier.
Read More

NERASS voorjaarscongres 2020: Bewegen als medicijn

Vrijdag 26 juni 2020 aanstaande vindt in de St. Maartenskliniek te Woerden het NERASS voorjaarscongres plaats, met als thema: ‘Bewegen als medicijn. Aan het voorlopig programma wordt nog hard gewerkt, maar we kunnen u alvast verklappen dat er onder andere wordt ingaan op hoe bewegen op celniveau anti-inflammatoire effecten heeft, hoe je prehabilitatie complicaties van een operatie kan voorkomen en herstel kan versnellen. Ook de nieuwste inzichten in hoe actieve leefstijl en sport ingezet kan worden binnen revalidatiebehandeling worden belicht. Naast het bewegen zal er ook aandacht zijn voor de invloed van voeding op inflammatoire ziekten. Kortom een congres wat je niet wil missen.

Klik hier om u te registreren!

NERASS Stipendium

Ook dit jaar reikt het NERASS bestuur een stipendium uit van 500-1500 euro t.b.v. onderzoek, het verwerven van kennis of het verspreiden van kennis op het gebied van reumachirurgie of een ander onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de NERASS.

U kunt een aanvraag doen per mail naar Willemijn Noort-van der Laan, voorzitter NERASS: info@nerass.nl.
De aanvragen kunnen tot 1 april 2020 worden ingediend.

Stipendium

  • Doel: Stimuleren van wetenschappelijk werk (proefschrift, publicatie etc.), stimuleren van NERASS activiteiten (website, richtlijnen etc.), jonge artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten kans geven zich te bekwamen in activiteiten passend bij de missie van NERASS (studie reis, stage reis en verblijf kosten etc.)
  • Doelgroep: NERASS leden, niet NERASS leden die wel nauwe banden hebben met activiteiten van NERASS (bezoekt NERASS congressen, eerder voordracht op congres gehouden etc.)
  • Frequentie: I.p. één keer per kalenderjaar
  • Bedrag: 500-1500 euro per jaar
  • Aanvraag: Schriftelijk bij bestuur met omschrijving van project/doel. Indiening voor 1 april 2020
  • Beoordeling: Bestuur met algemene instemming
  • Uitreiking: Tijdens NERASS congres
  • Tegenprestatie: Terugkoppeling (korte presentatie) tijdens een volgend NERASS Congres

Verslag NERASS najaarscongres 2019

Op 29 november jl. vond het NERASS najaarscongres plaats in Woerden. Klik hier om het Verslag najaarsvergadering november 2019 te lezen!

Enthousiast? Schrijf vast in voor het NERASS voorjaarscongres dat op vrijdag 26 juni a.s. plaats zal vinden.

Verslag NERASS voorjaarscongres 2019

Op 10 mei jl. vond het NERASS Voorjaarscongres plaats in Woerden. Klik hier om het congresverslag van deze bijeenkomst te lezen.