Archives for Zemack

NERASS Stipendium

Ook dit jaar reikt het NERASS bestuur een stipendium uit van 500-1500 euro t.b.v. onderzoek, het verwerven van kennis of het verspreiden van kennis op het gebied van reumachirurgie of een ander onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de NERASS.

U kunt een aanvraag doen per mail naar Willemijn Noort-van der Laan, voorzitter NERASS: info@nerass.nl.
De aanvragen kunnen tot 1 februari 2022 worden ingediend.

Stipendium

  • Doel: Stimuleren van wetenschappelijk werk (proefschrift, publicatie etc.), stimuleren van NERASS activiteiten (website, richtlijnen etc.), jonge artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten kans geven zich te bekwamen in activiteiten passend bij de missie van NERASS (studie reis, stage reis en verblijf kosten etc.)
  • Doelgroep: NERASS leden, niet NERASS leden die wel nauwe banden hebben met activiteiten van NERASS (bezoekt NERASS congressen, eerder voordracht op congres gehouden etc.)
  • Frequentie: I.p. één keer per kalenderjaar
  • Bedrag: 500-1500 euro per jaar
  • Aanvraag: Schriftelijk bij bestuur met omschrijving van project/doel. Indiening voor 1 oktober 2020
  • Beoordeling: Bestuur met algemene instemming
  • Uitreiking: Tijdens NERASS congres
  • Tegenprestatie: Terugkoppeling (korte presentatie) tijdens het NERASS Lustrum Congres in het voorjaar van 2022.

Verslag NERASS najaarscongres 2019

Op 29 november jl. vond het NERASS najaarscongres plaats in Woerden. Klik hier om het Verslag najaarsvergadering november 2019 te lezen!

Verslag NERASS voorjaarscongres 2019

Op 10 mei jl. vond het NERASS Voorjaarscongres plaats in Woerden. Klik hier om het congresverslag van deze bijeenkomst te lezen.